TOPOBAL, s.r.o.,
Pod Kalváriou 155
955 01 Topoľčany
tel.: 00421 38 5320317, 5322325
fax: 00421 38 5225709, 5228447
e-mail: topobal@topobal.sk
e-mail: suja@topobal.sk
e-mail: manduch@topobal.sk
e-mail: lacena@topobal.sk
www.topobal.sk
 
 
Rok 2004
 
CTP stroj na zlepšenie kvality grafickej úpravy a tlače skladačkovej lepenky.
 
získali sme certifikát v systéme manažérstva kvality v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2000.