KARTÓNY

SKLADAČKY

 
Obaly z 3VL, 5VL a mikrovlny
- jednofarebná potlač
   
 
Obaly z hladkej lepenky
- 6 farebná potlač
- UV lak
- slepotlač
- fólia
- okienkovanie
- perforácia
   
Rok 2004
 
CTP stroj na zlepšenie kvality grafickej úpravy a tlače skladačkovej lepenky.
 
získali sme certifikát v systéme manažérstva kvality v zmysle požiadaviek STN EN ISO 90001:2000.